Tư vấn kế toán

Hợp lý hoá chi phí thuê nhà

Làm sao để chi phí thuê nhà và tiền điện, tiền nước được cơ quan thuế chấp nhận. Hồ sơ để đưa các khoản chi phí này vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp…

Xem thêm

Quy định về góp vốn điều lệ

Quy định về góp vốn điều lệ đối với doanh nghiệp mới thành lập. Định giá tài sản góp vốn. Hạch toán nhận tài sản góp vốn. Chi phí tính thuế đối với tài…

Xem thêm

Các mức phạt về sử dụng hoá đơn

Mức phạt đối với vi phạm về sử dụng hoá đơn trước thời hạn được phép sử dụng, lập hoá đơn không đúng thời điểm, lập hoá đơn không theo thứ tự từ nhỏ đến…

Xem thêm

Pages

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá