Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ĐẠI LÝ THUẾ TRỌNG ĐẠT

1. Thông tin được sử dụng đúng mục đích

Thông tin trên website https://dailythuetrongdat.com do Đại lý thuế Trọng Đạt cung cấp nhằm hướng dẫn các thủ tục, quy định chuyên ngành thuế và kế toán trên cơ sở Chuẩn mực, Chế độ kế toán và Quy định của pháp luật về Thuế, Bảo hiểm xã hội hiện hành. Chúng tôi phân tích, tư vấn và đưa ra các giải pháp cùng các chứng cứ, lập luận của mình cho người đọc. Người đọc có trách nhiệm kiểm tra và đưa ra các quyết định cuối cùng về phương án thực hiện của mình. Mọi tư vấn của chúng tôi đều nhằm tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, không hướng tới lách luật hoặc thực hiện trái pháp luật. 

Mọi hành vi lách luật hoặc sử dụng các thông tin được cung cấp trên website này nhằm mục đích thực hiện hành vi trái với quy định của pháp luật đều không được Đại lý thuế Trọng Đạt cho phép. Người có hành vi trái pháp luật tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Đại lý thuế Trọng Đạt khuyến khích người đọc hiểu đúng và tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam.

2. Thông tin có thể không còn phù hợp hoặc lạc hậu

Do pháp luật thường xuyên thay đổi hoặc được sửa đổi, bổ sung nên các thông tin được cung cấp trên website này có thể phù hợp tại một thời điểm này nhưng không còn phù hợp tại một thời điểm khác. Vì vậy, người đọc cần kiểm chứng các thông tin được cung cấp trước khi đưa ra quyết định. Người đọc cũng có thể liên hệ với Đại lý thuế Trọng Đạt để được cung cấp thông tin cập nhật nhất.

3. Thông tin người dùng

Khi người dùng cung cấp thông tin để đăng nhập hoặc bình luận hoặc đăng ký một chương trình cụ thể, thông tin của người dùng có thể được lưu trữ lại nhằm mục đích xác thực về việc đăng nhập, bình luận hoặc đăng ký tham gia chương trình đã được công bố. Đại lý thuế Trọng Đạt cam kết không sử dụng thông tin người dùng trái với các điều khoản đã thoả thuận.

4. Nội dung bình luận

Đại lý thuế Trọng Đạt khuyến khích người dùng bình luận lịch sự, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Trường hợp bình luận của người dùng trái với thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật thì người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các bình luận đó. Bình luận không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của chúng tôi sẽ bị xoá ngay khi chúng tôi phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn!


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm