Dịch vụ đăng ký tài khoản đấu thầu qua mạng

Dịch vụ đăng ký tài khoản đấu thầu qua mạng https://muasamcong.mpi.gov.vn (eGP)

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thủ tục nhanh chóng, hồ sơ đầy đủ

- Soạn hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết kèm theo

- Hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung thông tin hoặc các hồ sơ khác khi có yêu cầu

Tài khoản thuộc kiểm soát của doanh nghiệp

- Tài khoản khi đăng ký sẽ thuộc toàn quyền kiểm soát của doanh nghiệp

- Mọi thông tin về định danh, email, mật khẩu do doanh nghiệp kiểm soát

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng nhập và sử dụng

LIÊN HỆ DỊCH VỤ:


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm