Tư vấn kế toán

Kê khai thuế vãng lai

Hướng dẫn kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo quy định tại điều 11, thông tư số 156/2013/TT-BTC (sửa đổi tại điều 2, thông tư số 26/2015/TT-BTC)...

Xem thêm

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô

Doanh nghiệp thường phát sinh chi phí thuê xe ô tô phục vụ cho kinh doanh của Công ty như thuê xe để đi công tác, thuê xe để vận chuyển hành khách, vận…

Xem thêm

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Doanh nghiệp thường phát sinh chi phí thuê nhà, thuê văn phòng làm trụ sở công ty, làm địa điểm kinh doanh hoặc làm văn phòng giao dịch, trụ sở chi nhánh...

Xem thêm

Pages

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá