Tải thông báo chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử

Tải thông báo chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử

TRA CỨU THÔNG BÁO CHẤP NHẬN SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Sau khi doanh nghiệp nộp tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn theo mẫu 01, cơ quan thuế sẽ trả kết quả về email đã đăng ký. Trường hợp vì lý do gì đó doanh nghiệp không nhận được email trả kết quả, doanh nghiệp có thể tra cứu lại thông báo của cơ quan thuế thông qua một trong hai hình thức:

- Hình thức 1: Tra cứu trực tiếp trên trang của nhà cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử (hình thức này một số nhà cung cấp chưa hỗ trợ)

- Hình thức 2: Tra cứu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn

Cách tra cứu theo hình thức thứ hai như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Vào Tra cứu >> Chọn "Thông báo 01/TB-ĐKĐT"

Chọn ngày tháng và ấn Tra cứu để xem kết quả.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá