Tư vấn kế toán

Mức thuế môn bài mới nhất

Kể từ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, thuế môn bài được thay thế bằng lệ phí môn bài. Có nhiều thay đổi về mức đóng, về việc khê khai và nộp thuế môn bài.

Xem thêm

Pages

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá