Doanh nghiệp góp vốn, mua bán phần vốn góp của doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp góp vốn, mua bán phần vốn góp của doanh nghiệp khác

THANH TOÁN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH GÓP VỐN GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp góp vốn vào doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp góp vốn vào doanh nghiệp khác không được thanh toán bằng tiền mặt

(Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

2. Doanh nghiệp mua bán, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp mua bán, chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp khác được thanh toán bằng tiền mặt

(Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

3. Các doanh nghiệp vay và cho vay

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau

(Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP; Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

4. Các hình thức thanh toán được phép

- Các hình thức thanh toán được phép trong giao dịch góp vốn, chuyển nhượng vốn; vay và cho vay giữa các doanh nghiệp

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

(Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

- Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

(Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

- Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

(Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BTC)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm