Mức thuế môn bài mới nhất

Kể từ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, thuế môn bài được thay thế bằng lệ phí môn bài. Có nhiều thay đổi về mức đóng, về việc khê khai và nộp thuế môn bài.

Mức thuế môn bài mới nhất

Xem hướng dẫn kê khai môn bài theo mẫu mới áp dụng từ năm 2022 tại: https://dailythuetrongdat.com/ke-khai-mon-bai-nam-2022-theo-nghi-dinh-126-2020-va-thong-tu-80-2021

 

Căn cứ pháp lý

» Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

» Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Khi nào phải lập và nộp tờ khai môn bài

» Doanh nghiệp đang hoạt động: không phải nộp tờ khai môn bài khi có sự thay đổi vốn điều lệ/vốn đầu tư

Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế tự động liên kết để xác định mức môn bài phải nộp của doanh nghiệp (công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017)

Thời hạn nộp tiền lệ phí: ngày 30/01 của năm đó.

» Doanh nghiệp mới thành lập: phải nộp tờ khai môn bài

Thời hạn nộp tờ khai:

Nếu hoạt động ngay: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu chưa hoạt động kinh doanh: thời hạn là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn nộp tiền lệ phí: là thời hạn nộp tờ khai.

Mức môn bài từ năm 2018

» Đối với doanh nghiệp

Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 VND/năm (Tiểu mục 2862)

Vốn điều lệ  từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 VND/năm (Tiểu mục 2863)

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000 VND/năm (Tiểu mục 2864)

Nếu doanh nghiệp thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài của cả năm

Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 01/7 trở đi) thì nộp mức lệ phí môn bài 50% mức của cả năm.

» Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 VND/năm (Tiểu mục 2862)

Doanh thu từ trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 VND/năm (Tiểu mục 2863)

Doanh thu từ trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 VND/năm (Tiểu mục 2864)

Doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống: miễn lệ phí môn bài

Nếu hộ kinh doanh thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài của cả năm

Nếu hộ kinh doanh thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 01/7 trở đi) thì nộp mức lệ phí môn bài 50% mức của cả năm.

Lệ phí môn bài của văn phòng đại diện

Nếu Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài

Nếu Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài
(Công văn 658/TCT-CS ngày 28/02/2017)

Mẫu tờ khai môn bài

Đối với doanh nghiệp: Phiên bản HTKK mới nhất đã hỗ trợ tờ khai lệ phí môn bài (Tải HTKK mới nhất tại đây)

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Tải tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá