Kê khai môn bài năm 2022 theo Nghị định 126/2020 và Thông tư 80/2021

Kê khai môn bài năm 2022 theo Nghị định 126/2020 và Thông tư 80/2021

KÊ KHAI MÔN BÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020 VÀ THÔNG TƯ 80/2021

1./ Đăng ký tờ khai môn bài mẫu 01/LPMB

Để đăng ký tờ khai mẫu 01/LPMB theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bạn thực hiện:

- Đăng nhập thuế điện tử, chọn Khai thuế >> Đăng ký tờ khai

 

- Kéo xuống phía cuối, chọn Đăng ký thêm tờ khai

 

- Kéo xuống phía dưới, tick chọn tờ khai 01/LPMB (TT80/2021)

 

- Kéo xuống cuối, chọn Tiếp tục

 

- Chọn Chấp nhận

 

2./ Kê khai tờ khai môn bài

Có 2 cách để kê khai tờ khai môn bài theo mẫu 01/LPMB theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Cách 1: Cập nhật HTKK mới nhất (phiên bản 4.6.5 trở lên)

Link tải phiên bản mới nhất xem tại: https://dailythuetrongdat.com/link-tai-htkk-phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue-chuan-nhat-tu-tong-cuc-thue?search=htkk

Cách 2: Kê khai trực tuyến từ thuế điện tử

Bạn đăng nhập Thuế điện tử >> Chọn Khai thuế >> Chọn Kê khai trực tuyến

Sau đó chọn tờ khai 01/LPMB (TT80/2021) để kê khai và nộp trực tuyến

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT