Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIẾP THỊ LIÊN KẾT VỚI SÀN TMĐT

Hiện tại, cá nhân có thu nhập từ tiếp thị liên kết với Sàn TMĐT có rủi ro khá cao nếu không xác định trước định hướng kinh doanh. Cá nhân có thể bị truy thu thuế theo mức thuế suất lên đến 35%.

Cá nhân có thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn thương mại điện tử, được trả thu nhập theo % doanh thu. Việc tính thuế TNCN sẽ có 2 trường hợp

- Trường hợp 1: Cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Khi đó, thu nhập cá nhân nhận được sẽ thuộc diện thu nhập từ "tiền lương, tiền công"

"c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới......."

(Khoản 2, điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Trường hợp này, thu nhập của cá nhân sẽ áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Mức thuế suất cao nhất là 35% đối với thu nhập tính thuế vượt trên 80 triệu đồng/tháng.

- Trường hợp 2: Cá nhân có đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cá nhân có đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh nêu trên. Khi đó thu nhập của cá nhân nhận được sẽ thuộc diện "thu nhập từ kinh doanh" của hộ kinh doanh, thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý: Thuế GTGT 5% và Thuế TNCN 2%. Tổng cộng: 7%

(Phụ lục I Thông tư số 40/2021/TT-BTC)

Vì vậy, cá nhân trước khi thực hiện kinh doanh nên định hướng và tính toán cẩn thận trách nhiệm về thuế, để tránh mức thiệt hại phát sinh lớn hơn rất nhiều so với lợi ích nhận được.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm