Mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2018

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới nhất. Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2018. Quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Theo điều 4, quyết định số 595

» Từ 01/01/2018: HĐLĐ đủ 01 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo điều 6, quyết định số 595

» Lương đóng bảo hiểm xã hội

• Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng

• Nếu lao động qua đào tạo, học nghề: Thêm >= 7% mức lương tối thiểu vùng

• Nếu lao động nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại: Thêm >= 5% so với mức bình thường

• Nếu lao động đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại: Thêm >= 7% so với mức bình thường

• Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa: 20 lần mức lương cơ sở

• Mức lương đóng bảo hiểm xã hội: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động

» Các khoản bổ sung khác: Xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

» Thưởng theo kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc (theo luật lao động): Không phải tính đóng bảo hiểm xã hội

» Phúc lợi: Không phải tính đóng bảo hiểm xã hội

» Phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội

• Phụ cấp chức vụ, chức danh;

• Phụ cấp trách nhiệm;

• Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

• Phụ cấp thâm niên;

• Phụ cấp khu vực;

• Phụ cấp lưu động;

• Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

» Hỗ trợ không phải đóng bảo hiểm xã hội

• Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

• Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ

• Trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Nếu gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm