Tại sao hoá đơn mua vào của tôi không xuất hiện trên hệ thống của cơ quan thuế?

Tại sao hoá đơn mua vào của tôi không xuất hiện trên hệ thống của cơ quan thuế?

TẠI SAO HOÁ ĐƠN MUA VÀO KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN HỆ THỐNG CỦA CƠ QUAN THUẾ

Việc hoá đơn mua vào có xuất hiện trên hệ thống của cơ quan thuế hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc dữ liệu hoá đơn đã được gửi tới cơ quan thuế hay chưa.

Hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cơ bản gồm 3 loại:

1. Hoá đơn có mã của cơ quan thuế

Ví dụ mẫu hoá đơn: 1C24TYY

Loại hoá đơn này, ngay khi ký hoá đơn và gửi người mua, hoá đơn đồng thời được gửi cơ quan thuế để cấp mã

==>> Hoá đơn sẽ xuất hiện ngay trên hệ thống hoá đơn điện tử của cơ quan thuế

(Điều 17 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

2. Hoá đơn không có mã của cơ quan thuế

Ví dụ mẫu hoá đơn: 1K24TYY

Loại hoá đơn này có 2 phương thức truyền dữ liệu

2.1 Phương thức 1: Truyền theo bảng kê, chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn kê khai thuế GTGT của bên bán

Đối với loại này: Dữ liệu hoá đơn sẽ không đầy đủ, và có thể đến ngày 30 quý tiếp theo, bên bán mới truyền dữ liệu lên

==>> Đối với hoá đơn truyền theo phương thức này, dữ liệu sẽ chưa có ngay trên hệ thống của cơ quan thuế

2.2 Phương thức 2: Truyền đầy đủ dữ liệu và truyền ngay trong ngày

==>> Đối với loại này, dữ liệu hoá đơn sẽ có ngay trên hệ thống của cơ quan thuế trong ngày

(Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

3. Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ví dụ mẫu hoá đơn: 1C24MYY

Người bán truyền dữ liệu tới cơ quan thuế trong ngày

==>> Dữ liệu hoá đơn sẽ có ngay trên hệ thống của cơ quan thuế trong ngày

(Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC)

4. Bên bán xuất sai mã số thuế bên mua

Trường hợp bên bán xuất sai mã số thuế bên mua cũng dẫn tới hoá đơn của bên mua không xuất hiện trong hệ thống hoá đơn điện tử.

Vì vậy cần kiểm tra xem mã số thuế của bên mua đã đúng chưa

Tổng kết lại 

Việc tra cứu hoá đơn mua vào trên hệ thống hoadondientu.gdt.gov.vn phụ thuộc vào việc bên bán truyền dữ liệu lên thuế hay chưa. Nếu hoá đơn chưa lên hệ thống thì có thể liên hệ bên bán để xác định nguyên nhân

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm