Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

KHAI THUẾ TNCN KHI CHIA CỔ TỨC, LỢI NHUẬN

1./ Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn

- Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn tự khai thuế TNCN

(Điểm d khoản 1 điều 25 và khoản 9 điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

- Mẫu tờ khai 04/ĐTV-TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tải mẫu tờ khai tại đây

2./ Trường hợp công ty trả cổ tức, lợi nhuận bằng tiền

- Công ty trả cổ tức, lợi nhuận cho cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cá nhân

(Điểm d khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

- Mẫu tờ khai 06/TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tải mẫu tờ khai tại đây

3./ Mức thuế TNCN đối với cổ tức, lợi nhuận

Mức thuế TNCN đối với cổ tức, lợi nhuận (chính là thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn)

- Thuế suất: 5%

- Cách tính: Ví dụ công ty tính cổ tức cho 1 cá nhân được nhận là 100tr thì:

+ Thu nhập tính thuế: 100tr

+ Thuế TNCN: 5% * 100tr = 5tr

+ Thực trả (tiền mặt/chuyển khoản): 95tr

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT