Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

Nhiều trường hợp bạn phải làm công văn giải trình với cơ quan thuế như giải trình về chậm nộp tờ khai (phần ý kiến của người vi phạm thuế thường để rất ngắn, bạn ghi: theo công văn giải trình đính kèm rồi trình bày cho thoải mái), giải trình các công văn của cơ quan thuế hỏi tại sao báo cáo tài chính thế này, báo cáo tài chính thế kia...

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH THUẾ

Mời bạn tải mẫu công văn giải trình tại đây

Công ty TNHH ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Số: 01.2018/CV-GT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm........

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

V.v Chậm nộp tờ khai thuế quý I/2018

(Đính kèm biên bản vi phạm hành chính về thuế)

Kính gửi: Chi cục thuế quận .........................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ....................................

Mã số thuế: 010.....................

Địa chỉ: Số .........................

Điện thoại: .................................

Người đại diện: ..................................... - Chức vụ: ......................................

Ngày ..... tháng ........ năm ................., chúng tôi nhận được công văn của Chi cục thuế quận ......................... về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2018. Chúng tôi xin trình bày lý do của việc chậm nộp như sau:

[Trình bày để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điều 3, thông tư 166/2013]

- .........................................

- .........................................

- ........................................

Vì vậy, Công ty TNHH ................................................ kính đề nghị Chi cục thuế quận .............................. xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

 

Nguyễn Văn A

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Nếu gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Xem thêm các bài viết tại website: http:\\dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm