Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Phụ lục hợp đồng là một thành phần quan trọng trong các giao dịch tài chính. Đại lý thuế Trọng Đạt xin gửi tới bạn đọc mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế...

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

» Tải mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế tại đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: 01/PLHĐ

Hà Nội, ngày       tháng         năm …………

– Căn cứ theo HĐKT số ……………………… đã ký ngày       tháng         năm ………………   đã ký giữa …………………………………….. và ……………………………………………….

– Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên

Chúng tôi gồm có:

BÊN A

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………

Người đại diện

:

Trần Văn A       

Chức vụ: 

:

Tổng Giám đốc

Địa chỉ

:

Số ….. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mã số thuế

:

0101……

BÊN B

:

CÔNG TY TNHH…….

Người đại diện

:

Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ

:

Chủ hộ Kinh Doanh

Địa chỉ

:

Số 7 Ngõ 21/46 Phố Kẻ vẽ, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mã số thuế

:

0108……

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục của hợp đồng số ……………….., đã được hai bên ký kết ngày………  tháng….... năm…….. cụ thể như sau:

Điều 1: Bổ sung tài sản thuê là ………………………, giá thuê: …….……….. VNĐ/tháng.

Điều 2: Các nội dung khác hai bên đã thoả thuận tại hợp đồng số …………. ngày ……………….. đã ký giữa hai bên không thay đổi.

Điều 3: Điều khoản chung

3.1 Phụ lục này là một bộ phận không tách rời của hợp đồng số ……………. ngày ……………….. đã ký giữa hai bên.

3.2 Phụ lục hợp đồng này được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI  DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem thêm các bài viết tại website: https://dailythuetrongdat.com


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá