Xuất hoá đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu

Xuất hoá đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

XUẤT HOÁ ĐƠN GTGT ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU

1. Hàng xuất khẩu có phải xuất hoá đơn GTGT không

Theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

"1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài."

Theo tiết c khoản 3 điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

"c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử."

Như vậy: Khi xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ thì doanh nghiệp phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

2. Thời điểm xuất hoá đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu

Cũng tại tiết c khoản 3 điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

"Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu."

Như vậy: Thời điểm lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu là thời điểm sau khi đã làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT