Xử lý hoá đơn trên 20 triệu đã thanh toán TIỀN MẶT

Hoá đơn trên 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển từ tài khoản cá nhân của giám đốc có bị loại chi phí không? Nếu đã thanh toán thì xử lý thế nào để vẫn được tính là chi phí hợp lý. Đại lý thuế Trọng Đạt xin chia sẻ như sau:

 

Xử lý hoá hoá đơn trên 20 triệu đã thanh toán tiền mặt

1./ Trường hợp đã chuyển khoản từ thẻ ngân hàng của cá nhân

Tổng cục thuế có công văn số 5465/TCT-KK ngày 25 tháng 11 năm 2016 về trường hợp này, theo đó:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, hình thức này được coi là thanh toán không dùng tiền mặt nếu:

  • Được quy định trong quy chế tài chính hoặc quyết định về việc uỷ quyền cho cá nhân
  • Công ty chuyển khoản lại cho cá nhân số tiền cá nhân đã thanh toán
  • Có đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc mua hàng

2./ Trường hợp đã thanh toán cho người bán bằng tiền mặt

Tổng Cục thuế có công văn số 4785/TCT-KK ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về trường hợp này, theo đó:

Trường hợp Điện lực Long Khánh và Công ty TNHH Xăng dầu Thắng Lợi thực tế có phát sinh hoạt động mua bán điện thể hiện bằng các chỉ số tiêu thụ điện, có hóa đơn mua bán điện đầy đủ, nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Đồng Nai xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Xăng dầu Thắng Lợi và Điện lực Long Khánh tự điều chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh để có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng phải trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Tóm lại, trường hợp đã thanh toán không đúng sau đó sửa chữa lại vẫn có những rủi ro nhất định. Vì vậy, doanh nghiệp nên để ý để thanh toán các hoá đơn trên 20 triệu (hoặc tổng các hoá đơn của cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày trên 20 triệu) qua tài khoản ngân hàng của công ty để không bị loại chi phí.

Tham khảo thêm bài viết:

Những lưu ý khi nhận hoá đơn mua vào

https://dailythuetrongdat.com/nhung-luu-y-khi-nhan-hoa-don-chi-phi-dau-vao

Có được xuất hoá đơn theo bảng kê không

https://dailythuetrongdat.com/co-duoc-xuat-hoa-don-kem-bang-ke-khong

Cảm ơn bạn đã theo dõi Đại lý thuế Trọng Đạt!


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng

Công chứng hợp đồng khác chứng thực hợp đồng, hãy thận trọng