Xoá bỏ chứng từ thuế TNCN giấy từ 01/07/2022

Xoá bỏ chứng từ thuế TNCN giấy từ 01/07/2022

Kính gửi: Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm thông báo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2022 như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 32; Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2022 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính hoặc tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Đối với các tổ chức doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/06/2022 và thực hiện xóa bỏ các số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng trong Bảng kê chứng từ (Mẫu số CTT25/AC) của Quý 2/2022.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Quý tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Bộ phận Hóa đơn - Ấn chỉ của Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm theo số điện thoại: 02432.242.082 máy lẻ 125 hoặc 126

Nguồn: Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm

Bảng giá chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: https://dailythuetrongdat.com/bang-gia-chung-tu-khau-tru-thue-tncn-dien-tu 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng