Xác định nghĩa vụ thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh không có nghĩa là doanh nghiệp không phải nộp môn bài và các tờ khai thuế

1. Nghĩa vụ nộp môn bài

Theo quy định tại khoản 3 điều 4 thông tư số 302/2016/TT-BTC:

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Như vậy:

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 thì doanh nghiệp không phải nộp môn bài của năm 2020

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 02/01/2020 đến 01/01/2021 thì cả năm 2020 và 2021 đều phải nộp môn bài đủ cả năm.

2. Nghĩa vụ nộp tờ khai thuế

Theo quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC sửa đổi tại điều 14 thông tư số 151/2014/TT-BTC:

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm

Như vậy:

- Nếu tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 thì được miễn báo cáo thuế cả năm 2020

- Nếu tạm ngừng kinh doanh từ 02/01/2020 đến 01/01/2021 thì năm 2020 phải nộp: Báo cáo thuế quý 1 và báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế năm 2020.

3. Nên làm tạm ngừng kinh doanh vào thời gian nào

Theo quy định tại điều 200 Luật doanh nghiệp 2014:

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, muốn tạm ngừng kinh doanh trọn năm 2020 thì doanh nghiệp cần làm thủ tục ngay từ đầu tháng 12/2019 vì ngoài phải báo trước 15 ngày theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ cũng có thể bị sở kế hoạch đầu tư yêu cầu sửa đổi trước khi hợp lệ.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm