Thời hạn nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính và Hồ sơ quyết toán thuế

THỜI HẠN NỘP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

1./ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

- Doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính cho: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan ĐKKD

(Điều 110 Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Điều 80 Thông tư số 133/2016/TT-BTC)

- Thời hạn nộp Báo cáo tài chính:

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ áp dụng TT133: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính

(Điều 80 Thông tư số 133/2016/TT-BTC)

+ Đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp áp dụng TT200: 

30 ngày đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

90 ngày đối với doanh nghiệp khác (Công ty Cổ phần, TNHH)

(Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

2./ Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

(Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

3./ Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

(Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

Lưu ý: Theo các văn bản hiện hành, chưa có quy định rõ kỳ tính thuế đối với thuế TNCN là năm dương lịch hay năm tài chính (chỉ xác định là kỳ tính thuế năm). Tuy nhiên để đảm bảo việc thống nhất trong quyết toán thuế TNCN đối với các cá nhân làm việc trong các tổ chức có năm tài chính lệch nhau, thì áp dụng "năm dương lịch"  để kê khai và đối chiếu thu nhập là phù hợp về mặt thực tiễn

(Tham khảo công văn số 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/03/2022 của Cục thuế Hà Nội)

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-13762-CTHN-HKDCN-2023-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-Cuc-Thue-Ha-Noi-2022-560375.aspx 

4./ Gia hạn nếu thời hạn rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

(Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP)

- Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

(Khoản 5 Điều 148 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13)

Tổng kết lại:

Đối với doanh nghiệp thông thường nộp báo cáo theo năm dương lịch (Công ty Cổ phần, Công ty TNHH không phải Doanh nghiệp Nhà nước):

+ Thời hạn nộp BCTC là 31/03 năm sau (đối với năm không nhuận) và 30/03 năm sau (đối với năm nhuận)

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN: 31/03 năm sau

Khi thời hạn rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì được gia hạn theo Khoản 5 Điều 148 Bộ Luật Dân sự


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá