Thay thế hoá đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Thay thế hoá đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78

XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78

Trường hợp hoá đơn bị sai về Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế, Tên hàng hoá thì được lựa chọn một trong hai cách điều chỉnh:

- Lập hoá đơn điều chỉnh

- Hoặc lập hoá đơn thay thế

(Điểm b, khoản 2, điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”

(Điểm b, khoản 2, điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

- Tình huống hoá đơn đã lập (bị sai) mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm Cái                              1  2.000.000  2.000.000
  Tổng cộng         2.000.000
  Thuế suất thuế GTGT       10%
  Tiền thuế GTGT       200.000
  Tổng cộng tiền thanh toán        2.200.000

- Hoá đơn đúng phải là như sau (thuế suất chuyển về 8%, tổng giá thanh toán không đổi)

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm Cái     1  2.037.037  2.037.037
  Tổng cộng         2.037.037
  Thuế suất thuế GTGT       8%
  Tiền thuế GTGT        162.963
  Tổng cộng tiền thanh toán        2.200.000

==>> Lập hoá đơn thay thế hoàn toàn hoá đơn bị sai

Hoá đơn thay thế lập các nội dung đúng và phải thêm 1 dòng: Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm

STT Tên HHDV ĐVT  SL   ĐG   TT 
1 Tủ tài liệu bằng sắt kích thước 1500x1000x2000mm Cái 1  2.037.037  2.037.037
  Thay thế cho hóa đơn mẫu số 1, ký hiệu C22TYY, số 00000009 ngày 20/08/2022        
  Tổng cộng        2.037.037
  Thuế suất thuế GTGT       8%
  Tiền thuế GTGT        162.963
  Tổng cộng tiền thanh toán        2.200.000

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận