Thay đổi CCCD gắn chip có phải cập nhật ĐKKD không

Thay đổi CCCD gắn chip có phải cập nhật ĐKKD không

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP

1. Phải đăng ký khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo Điều 8 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

"Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó."

Như vậy: khi có thay đổi nội dung đăng ký, doanh nghiệp phải cập nhật lại trên đăng ký kinh doanh.

2. Thời hạn đăng ký thay đổi

Theo Điều 30, Điều 31 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

"Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

.....

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi."

Như vậy: khi có thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo (tuỳ tính chất thông tin thay đổi) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Bộ kế hoạch đầu tư và Tổng Cục thuế không có chủ trương về thời hạn 31/03/2023

Một số nguồn tin cho rằng Tổng Cục thuế Thông báo chậm nhất phải cập nhật trước 31/03/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trên cổng thông tin Quốc gia về DKDN (Công văn số 43/ĐKKD-GS ngày 21/03/2023) thông báo đã trao đổi với Tổng Cục thuế và khẳng định: KHÔNG CÓ CHỦ TRƯƠNG, cũng KHÔNG GỬI BẤT CỨ THƯ ĐIỆN TỬ NÀO thông báo về thời hạn 31/03/2023 như tin đồn nêu trên.

Như vậy: Việc cập nhật CCCD gắn chip thực hiện theo pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và pháp luật về thuế.

(1) Cập nhật trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư

(2) Cập nhật vào mã số thuế của người lao động: Nộp cho cơ quan thuế quản lý (có thể nộp qua thuế điện tử)

Xem thêm hướng dẫn cập nhật CCCD theo mã số thuế cho người lao động tại: https://dailythuetrongdat.com/cap-nhat-can-cuoc-cong-dan-cho-nguoi-lao-dong 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm