Cập nhật căn cước công dân cho người lao động

Cập nhật căn cước công dân cho người lao động

CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN QUA THUẾ ĐIỆN TỬ

Khi người lao động được cấp CCCD 12 số thay cho CMND 9 số, doanh nghiệp cần cập nhật căn cước công dân cho người lao động.

1. Đăng nhập và chọn đăng ký thuế

Đăng nhập thuế điện tử >> Chọn Đăng ký thuế >> Chọn mẫu 05-ĐK-TH-TCT-TT105

2. Điền thông tin và nộp hồ sơ

Chỉ điền thông tin tại các ô: Mã số thuế, loại giấy tờ (CCCD/CMND), ngày cấp, nơi cấp

Các ô còn lại để trống

Sau khi điền xong, chọn Hoàn thành >> Ký và nộp hồ sơ >> Nhập mã pin chữ ký số để nộp hồ sơ

3. Tra cứu kết quả

Sau khoảng 3 giờ đống hồ, vào tra cứu kết quả xử lý hồ sơ

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm