Thành lập công ty phải nộp những loại thuế gì

Tôi muốn thành lập một công ty thì công ty đó sẽ phải nộp những loại thuế gì. Cách tính từng loại thuế như thế nào.

NHỮNG LOẠI THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP SAU KHI THÀNH LẬP

1. Thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Căn cứ: Nghị định số 139/2016/NĐ-CP; Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Vốn điều lệ
(VNĐ)

Mức môn bài cả năm
(Thành lập trước 01/7)
Mức môn bài nửa năm
(Thành lập từ 01/7)
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ

 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (chỉ nộp khi có lãi)

Căn cứ: Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Lãi = Doanh thu - Chi phí

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Lãi x 20%

Nếu lỗ thì không phải nộp thuế.

3. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT-BTC

3.1 Theo phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng)

Thuế GTGT = VAT đầu ra - VAT đầu vào

VAT đầu ra và VAT đầu vào tính theo hoá đơn

Nếu VAT đầu ra - VAT đầu vào âm thì không phải nộp thuế

3.2 Theo phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng)

VAT = Doanh thu * Tỷ lệ tính thuế

Bảng tỷ lệ tính thuế như sau:

Hoạt động Tỷ lệ tính thuế
Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

 

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải nộp thuế ở khâu xuất khẩu hoặc nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh khai thác tài nguyên phải nộp thuế tài nguyên; doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trên đây là các loại thuế cơ bản doanh nghiệp phải nộp trong quá trình hoạt động.

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT