TCT cập nhật HTKK 4.7.3 - Cập nhật tờ khai quyết toán theo thông tư 80

Tổng cục thuế cập nhật HTKK 4.7.3 - Cập nhật tờ khai quyết toán theo thông tư 80

Tổng cục thuế cập nhật HTKK 4.7.3 - Cập nhật tờ khai quyết toán theo thông tư 80

Link tải trực tiếp HTKK 4.7.3

Link xem toàn bộ các phiên bản HTKK

Nguồn: Tổng Cục thuế.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng