So sánh mức phạt chậm nộp tờ khai tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP với TT166/2013/TT-BTC

So sánh mức phạt chậm nộp tờ khai tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP với TT166/2013/TT-BTC

So sánh mức phạt tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP với Thông tư 166/2013/TT-BTC

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC CŨ (TT166/2013) MỨC MỚI (NĐ125/2020)
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngàycó tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo Phạt cảnh cáo
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày 700.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 400.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 1.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày 1.400.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 800.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 2.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày 2.100.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 1.200.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 3.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày 2.800.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 1.600.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 4.000.000 VNĐ Thay đổi khung thời gian và quy định
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm
3.500.000 VNĐ. Nếu giảm nhẹ: 2.000.000 VNĐ. Nếu tăng nặng: 5.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày   5.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước
  15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

* Thay đổi quan trọng về cách tính thời hiệu:

- Thông tư 166/2013: Thời hiệu được tính từ ngày kế tiếp của ngày vi phạm (nếu quá thời hiệu cơ quan thuế không phát hiện thì hết hiệu lực xử phạt)

- Nghị định 125/2020: Thời hiệu được tính từ ngày người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hoặc cơ quan thuế phát hiện (trách nhiệm tăng đáng kể)

* Thay đổi cách tính tăng nặng giảm nhẹ:

- Thông tư 166/2013: Mỗi tình tiết tăng nặng giảm nhẹ thì tăng giảm 20% số tiền phạt. 

- Nghị định 125/2020: Mỗi tình tiết tăng nặng giảm nhẹ thì tăng giảm 10% số tiền phạt

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng