Phần mềm đọc file INV (Einvoice Viewer)

Phần mềm đọc file .INV EinvoiceViewer mới nhất, file có đuôi .INV. Phần mềm đọc file hoá đơn .INV, file hoá đơn của VNPT mới nhất.

Tải phần mềm đọc file hoá đơn dạng INV mới nhất. File có đuôi .INV. Phần mềm đọc file hoá đơn .INV, file hoá đơn của VNPT mới nhất. Làm sao mở được file INV.

Tải phần mềm tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận