Nội dung công việc

1./ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

- Hàng tháng, Đại lý thuế Trọng Đạt cử nhân viên xuống doanh nghiệp lấy hoá đơn chứng từ.
Doanh nghiệp cũng có thể chủ động gửi chứng từ cho Đại lý thuế Trọng Đạt.

- Đại lý thuế Trọng Đạt kiểm tra hoá đơn chứng từ, báo cho doanh nghiệp và hỗ trợ xử lý. Ví dụ: Hoá đơn viết sai, Đại lý thuế Trọng Đạt hướng dẫn và hỗ trợ lập biên bản, điều chỉnh hoá đơn theo đúng quy định.

- Nhập liệu hoá đơn chứng từ hợp lệ vào sổ sách kế toán:

+ Báo cho doanh nghiệp các mặt hàng bán ra nhưng chưa có đầu vào

+ Chạy giá vốn để xác định tình hình lãi, lỗ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kế hoạch chi phí hợp lý

+ Lập bảng lương, hồ sơ lương và trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

+ Lập bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ và các hồ sơ liên quan

+ Lập sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản theo quy định.

- Lập báo cáo thuế hàng tháng

+ Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định

+ Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân

+ Nộp đầy đủ các báo cáo cho cơ quan thuế.

Đặc biệt: Đại lý thuế Trọng Đạt trong quá trình nhập liệu sẽ kết hợp với doanh nghiệp để xử lý các vấn đề tồn đọng trên sổ sách kế toán:

- Vấn đề về âm kho, âm quỹ tiền mặt

- Kế hoạch về lãi, lỗ của doanh nghiệp

- Loại bỏ các khoản chi phí không hợp lệ, bổ sung các chi phí hợp lệ theo quy định của pháp luật về thuế.

2./ CÔNG VIỆC HÀNG QUÝ

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định

- Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Nộp đầy đủ các báo cáo cho cơ quan thuế.

- Trên cơ sở số liệu đã tập hợp được, kịp thời kết hợp cùng doanh nghiệp cân đối kế hoạch về doanh thu, chi phí và lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

3./ CÔNG VIỆC CUỐI NĂM

- Kết hợp với doanh nghiệp chốt doanh thu, chi phí và lãi lỗ theo kế hoạch và thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thuế.

- Lập sổ sách kế toán, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất.

- In và kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc thành bộ chứng từ kế toán hoàn chỉnh phục vụ lưu trữ, tránh thất lạc.

- Lập báo cáo tài chính

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- In và đóng quyển toàn bộ báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp.

4./ GIẢI TRÌNH KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ

Đây là công việc quyết định hiệu quả của công tác kế toán. Đại lý thuế Trọng Đạt đã gặp nhiều trường hợp đơn vị kế toán cũ chỉ làm sổ sách mà không đứng ra giải trình số liệu với cơ quan thuế.

- Đại lý thuế Trọng Đạt hỗ trợ đứng ra giải trình toàn bộ số liệu chúng tôi đã làm.
Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ giải trình số liệu các năm Đại lý thuế Trọng Đạt không làm sổ sách thì chúng tôi sẽ tính phí theo quy định của chúng tôi.

- Bảo vệ số liệu trên sổ sách kế toán, giảm thiểu tối đa rủi ro bị phạt thuế.

- Lên cơ quan thuế giải trình bổ sung số liệu cho đến khi ra được biên bản cuối cùng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề sau quyết toán thuế.

Đặc biệt: Hỗ trợ giải trình trọn gói, làm việc toàn bộ với cơ quan thuế theo uỷ quyền của doanh nghiệp.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá