Nghỉ từ 14 ngày trở lên có phải đóng bảo hiểm không?

Quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động nghỉ từ 14 ngày trở lên trong một tháng

Theo quy định tại Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

"4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động."

Như vậy:

1./ Trường hợp người lao động nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng BHXH của tháng đó nhưng không được tính vào thời gian hưởng BHXH, đồng thời quy định này cũng KHÔNG MIỄN ĐÓNG BHYT, BHTN

2./ Trường hợp người lao động nghỉ chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng đó, vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT (không được hưởng quyền lợi về BHXH, BHTN)

3./ Trường hợp người lao động nghỉ chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, vẫn được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT (không được hưởng quyền lợi về BHTN)

4./ Trường hợp người lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên nhưng vẫn hưởng lương những ngày nghỉ đó thì vẫn thuộc diện đóng BHXH, BHYT, BHTN

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT