Mức môn bài mới nhất 2020

Mức thuế môn bài (lệ phí môn bài) doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Mức môn bài doanh nghiệp phải nộp mới nhất

Căn cứ: Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Thông tư số 302/2016/TT-BTC

1. Đối với doanh nghiệp

Vốn điều lệ
(VNĐ)
Mức môn bài cả năm
(Thành lập trước 01/7)
Mức môn bài nửa năm
(Thành lập từ 01/7)
Tiểu mục
(Mã NDKT)
Trên 10 tỷ đồng (Bậc 1) 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống (Bậc 2) 2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 2863
Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh (Bậc 3) 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 2864

 

2. Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Mức doanh thu
(VNĐ)
Mức môn bài cả năm
(Thành lập trước 01/7)
Mức môn bài nửa năm
(Thành lập từ 01/7)
Tiểu mục
(Mã NDKT)
Trên 500 triệu đồng 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 2862
Trên 300 đến 500 triệu đồng 500.000 VNĐ 250.000 VNĐ 2863
Trên 100 đến 300 triệu đồng 300.000 VNĐ 150.000 VNĐ 2864
Từ 100 triệu đồng trở xuống Miễn Miễn X

 

Xem cách lập giấy nộp tiền mặt vào ngân sách tại đây: https://dailythuetrongdat.com/huong-dan-lap-giay-nop-tien-thue-truc-tiep-bang-tien-mat

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN | Thuế & Kế toán

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN. Khi nào được hoàn số thuế nộp thừa ngân sách nhà nước?