Mức môn bài mới nhất 2021

Mức thuế môn bài (lệ phí môn bài) doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Mức môn bài doanh nghiệp phải nộp mới nhất

Xem hướng dẫn kê khai môn bài theo mẫu mới áp dụng từ năm 2022 tại: https://dailythuetrongdat.com/ke-khai-mon-bai-nam-2022-theo-nghi-dinh-126-2020-va-thong-tu-80-2021

 

Căn cứ: Nghị định số 139/2016/NĐ-CP , Nghị định số 22/2020/NĐ-CP và Thông tư số 302/2016/TT-BTC

1./ Đối với doanh nghiệp

Vốn điều lệ
(VNĐ)
Mức môn bài cả năm
(Thành lập trước 01/7)
Mức môn bài nửa năm
(Thành lập từ 01/7)
Tiểu mục
(Mã NDKT)
Trên 10 tỷ đồng (Bậc 1) 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống (Bậc 2) 2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 2863
Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh (Bậc 3) 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 2864

 

2./ Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Mức doanh thu
(VNĐ)
Mức môn bài cả năm
(Thành lập trước 01/7)
Mức môn bài nửa năm
(Thành lập từ 01/7)
Tiểu mục
(Mã NDKT)
Trên 500 triệu đồng 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 2862
Trên 300 đến 500 triệu đồng 500.000 VNĐ 250.000 VNĐ 2863
Trên 100 đến 300 triệu đồng 300.000 VNĐ 150.000 VNĐ 2864
Từ 100 triệu đồng trở xuống Miễn Miễn X

3./ Các trường hợp được miễn môn bài

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Xem cách lập giấy nộp tiền mặt vào ngân sách tại đây: https://dailythuetrongdat.com/huong-dan-lap-giay-nop-tien-thue-truc-tiep-bang-tien-mat

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT