Mua chung cư đứng tên công ty có được khấu trừ thuế?

Mua chung cư đứng tên công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào? Có được trích khấu hao đối với chung cư đứng tên công ty không?

Việc xác định điều kiện khấu trừ thuế tuỳ thuộc theo mục đích mua chung cư của Công ty là gì

1./ Mua chung cư để làm văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh

Theo Điều 6 Luật nhà ở năm 2014, không được sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. 

Doanh nghiệp cũng không thể đăng ký địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch tại chung cư lên sở kế hoạch và đầu tư.

Vì vậy, nếu mua chung cư làm văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, chi phí khấu hao cũng bị loại khỏi chi phí tính thuế.

2./ Mua chung cư làm nhà ở, nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca cho nhân viên

- Nhà nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh phải trong khu vực sản xuất, kinh doanh thì thuế GTGT và chi phí mới được khấu trừ (thông tư 219/2013)

- Nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.  

- Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Như vậy, chung cư nằm ngoài khu vực sản xuất kinh doanh, nằm ngoài khu công nghiệp hoặc phục vụ công nhân khu công nghiệp nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì không được khấu trừ thuế.

3./ Mua chung cư để bán

Trường hợp mua chung cư để bán thì chung cư sẽ là hàng hoá bất động sản. Trường hợp này doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Chung cư mua vào được khấu trừ thuế GTGT, khi bán ra phải xuất hoá đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp KHÔNG ĐƯỢC TRÍCH KHẤU HAO.

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá