Mua bán xe cũ đã qua sử dụng có phải sang tên không

Doanh nghiệp mua bán xe cũ đã qua sử dụng có bắt buộc phải sang tên đổi chủ không?

MUA BÁN XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ PHẢI SANG TÊN KHÔNG

[Công ty A] mua ô tô của [Công ty B] sau đó bán cho [Công ty C]. Công ty A có phải làm thủ tục sang tên trước khi bán cho C không?

Luật giao thông đường bộ 2008

Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

3. Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Như vậy, xe ô tô khi tham gia giao thông mới phải đăng ký (nộp lệ phí trước bạ) và gắn biển kiểm soát.

- Trường hợp 1: Công ty A có đăng ký ngành nghề kinh doanh xe ô tô, mua xe ô tô nêu trên về để bán

Trường hợp này Công ty A không phải làm lại đăng ký xe chuyển sang tên mình mà chỉ cần có hoá đơn chứng từ chuyển quyền sở hữu xe sang cho mình (hợp đồng mua bán, hoá đơn,....). Tuy nhiên Công ty A không được sử dụng xe đó để tham gia giao thông.

- Trường hợp 2: Công ty A mua xe về để sử dụng (tham gia giao thông) sau một thời gian mới bán lại.

Trường hợp này Công ty A phải làm lại đăng ký xe trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận chuyển quyền sở hữu xe (khoản 3, điều 6, thông tư số 15/2014/TT-BCA)

Về việc xuất hoá đơn

Theo tiết c, khoản 1, điều 10, thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an:

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

e) Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Như vậy, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe trong trường hợp này được hiểu là hoá đơn tài chính.

Theo tiết a, khoản 1, điều 24 thông tư số 15/2014/TT-BCA:

Điều 24. Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Như vậy, cần có hoá đơn gốc xuất nối từ người đang đứng tên trên đăng ký xe cho tới hoá đơn người bán cuối cùng xuất cho người mua cuối cùng (người đang đi làm lại đăng ký xe).

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá