Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Tải mẫu phiếu xuất kho tại đây

 

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm