Mẫu cam kết 08/CK-TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Mẫu cam kết 08/CK-TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Mẫu cam kết 08/CK-TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Tải mẫu cam kết 08

Tải Tại đây


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Xuất hoá đơn theo từng lần bán xăng dầu theo CV 5080/TCT-DNL

Triển khai công văn 5080/TCT-DNL xuất hoá đơn theo từng lần bán xăng dầu