Tờ khai mẫu 02/GTGT theo thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tờ khai mẫu 02/GTGT theo thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tờ khai mẫu 02/GTGT theo thông tư số 156/2013/TT-BTC

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt xin giới thiệu đến bạn mẫu 02/GTGT theo thông tư số 156/2013/TT-BTC dành cho dự án đầu tư 

Mời bạn tải mẫu tờ khai 01/GTGT theo thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây


Cách điền các chỉ tiêu

» Chỉ tiêu 21: Số thuế GTGT chưa được hoàn của kỳ tính thuế trước (chỉ tiêu [32]) được ghi vào chỉ tiêu [21] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này

» Chỉ tiêu 21a: Trường hợp trong kỳ có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu này.

» Chỉ tiêu 22: Nhập giá trị HHDV mua vào trong kỳ

» Chỉ tiêu 23: Nhập thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ

» Chỉ tiêu 24, 25, 26, 27:Nhập số liệu điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, thuế GTGT của HHDV mua vào dành cho dự án đầu tư của các kỳ tính thuế trước. Trường hợp này có kèm theo bản giải trình 01/KHBS

» Chỉ tiêu 28a: Các trường hợp kê khai riêng cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cần được so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT và chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT.

+ Trường hợp số liệu ghi ở chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT lớn hơn chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [40a].

+ Trường hợp số liệu ghi ở chỉ tiêu [28] của Tờ khai 02/GTGT nhỏ hơn chỉ tiêu [40a] của Tờ khai 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [28].

» Chỉ tiêu 30a: Trường hợp trong kỳ tính thuế, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định, người nộp thuế đã đề nghị hoàn theo mẫu số 01/ĐNHT được ghi vào chỉ tiêu này.

» Chỉ tiêu 30: Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn

» Chỉ tiêu 31: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ

Xem thêm các bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com

Từ khóa: Mẫu 02/GTGT, mẫu 02/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC, mẫu 02/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá