Tờ khai 03/GTGT theo thông tư số 119/2014/TT-BTC

Tờ khai 03/GTGT theo thông tư số 119/2014/TT-BTC...

Tờ khai 03/GTGT theo thông tư số 119/2014/TT-BTC

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Trọng Đạt xin giới thiệu đến bạn mẫu 03/GTGT theo thông tư số 119/2014/TT-BTC Tờ khai dành cho người mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý

Mời bạn tải mẫu tờ khai 03/GTGT theo thông tư số 119/2014/TT-BTC tại đây


Cách điền các chỉ tiêu

» Chỉ tiêu 21: Trường hợp trong kỳ tính thuế trước (tháng/ quý) không có phát sinh GTGT dương (-) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ này. Số liệu kết chuyển vào kỳ này được lấy từ chỉ tiêu [26] trong tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT của kỳ tính thuế trước.
Lưu ý: GTGT âm của kỳ trước chỉ được kết chuyển sang kỳ sau trong năm dương lịch. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau

» Chỉ tiêu 22: Được xác định là doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

» Chỉ tiêu 23: Được xác định là giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra (đã có thuế GTGT) trong kỳ tính thuế.

» Chỉ tiêu 24:Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

» Chỉ tiêu 25: Trường hợp trong kỳ tính thuế, người nộp thuế phát hiện ra đã khai thiếu, sai sót làm phát sinh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ tính thuế trước thì người nộp thuế được kê khai điều chỉnh tăng/giảm GTGT âm (-) của kỳ trước vào kỳ này.

Trường hợp này phải có kèm theo bản giải trình 01/KHBS.

» Chỉ tiêu 27: [26] x 10%

Xem thêm các bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com

Từ khóa: Mẫu 03/GTGT, mẫu 03/GTGT theo thông tư 119/2014/TT-BTC, mẫu 03/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận