Kê khai môn bài đối với doanh nghiệp được miễn môn bài

Thủ tục kê khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp được miễn theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP

KÊ KHAI MÔN BÀI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN

1./ Đối tượng được miễn môn bài

Theo điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các đối tượng được miễn môn bài gồm:

- Doanh nghiệp mới thành lập: Miễn môn bài 01 năm đầu tiên

Nếu doanh nghiệp mở chi nhánh: Chi nhánh được miễn theo thời hạn của trụ sở chính.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ Hộ kinh doanh: Miễn môn bài 03 năm đầu tiên

Nếu doanh nghiệp mở chi nhánh: Chi nhánh được miễn theo thời hạn của trụ sở chính.

2./ Lùi thời điểm phải nộp tờ khai môn bài

Trước đây: Phải khai môn bài trước ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động

Hiện nay (theo nghị định 22/2020/NĐ-CP): 

1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Vậy năm sau năm mới thành lập, doanh nghiệp mới phải nộp tờ khai môn bài. Hạn nộp là 30/01 của năm sau năm thành lập. Việc này là để phù hợp với việc năm đầu tiên doanh nghiệp được miễn môn bài (miễn luôn kê khai).

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm