KÊ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

Kê khai lệ phí môn bài

KÊ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là khoản không lớn (doanh nghiệp nào kinh doanh cũng phải xác định phát sinh) nhưng lại có một số vấn đề hay vướng trong quá trình khai và nộp.

Dưới đây là một số vấn đề lưu ý liên quan đến môn bài:

1./ Miễn lệ phí môn bài

- Doanh nghiệp mới thành lập: được miễn môn bài năm đầu tiên

- Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh: miễn môn bài 3 năm

(Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

2./ Thời hạn kê khai môn bài

- Thời hạn kê khai môn bài là: Ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn: thời hạn là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi

(Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

3./ Nơi nộp tờ khai môn bài

- Nơi nộp tờ khai môn bài: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)

- Nếu hoạt động trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: Cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính (Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

4./ Thời hạn nộp lệ phí môn bài

- Thời hạn nộp môn bài: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm

- Đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh: chậm nhất là 30/07 nếu kết thúc miễn trong 6 tháng đầu năm, chậm nhất là 30/01 năm sau nếu kết thúc miễn trong 6 tháng cuối năm

(Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

5./ Lưu ý khác

- Nếu doanh nghiệp thuộc diện miễn lệ phí môn bài thì vẫn nên khai môn bài luôn (chọn mục miễn môn bài để không phát sinh tiền phải nộp)

- Nếu doanh nghiệp đang hoạt động mà lập địa điểm kinh doanh mới thì nên khai và nộp môn bài luôn (tránh quên)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm