Hướng dẫn tra cứu sản phẩm được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Hướng dẫn tra cứu sản phẩm được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn tra cứu mã sản phẩm hàng hoá dịch vụ được áp dụng thuế suất 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau:

Tải 2 tài liệu để tra cứu

+ File số 1: Danh mục sản phẩm theo quyết định 43/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành sản phẩm (lưu ý: đây không phải là ngành nghề kinh doanh mà là mã ngành sản phẩm, bao gồm cụ thể tất cả các mã sản phẩm hàng hoá dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân)

Định danh excel

Định dạng word

+ File số 2: Danh mục sản phẩm hàng hoá dịch vụ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Cách tra cứu

- Bước 1: Tìm kiếm mã sản phẩm hàng hoá dịch vụ đang cần xuất hoá đơn trong file số 1

- Bước 2: Tra cứu sản phẩm trên ở các phụ lục I, II, IIIA, IIIB trong file số 2

+ Nếu sản phẩm đó nằm ở trong bất cứ phụ lục nào, sản phẩm đó sẽ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ

+ Nếu sản phẩm đó không nằm trong bất cứ phụ lục nào trong các phụ lục I, II, IIIA, IIIB thì sản phẩm đó sẽ được giảm thuế từ 10% xuống còn 8%


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng