Hợp nhất chi cục thuế Phúc Yên và Bình Xuyên

Thông báo Hợp nhất chi cục thuế Phúc Yên và Bình Xuyên

Theo thông báo số 226/CCT-NVQLT ngày 26/02/2020 của Chi cục thuế huyện Bình Xuyên, từ 17h00 ngày 28/02/2020 đến hết 15h00 ngày 01/03/2020, hệ thống thuế của Chi cục thuế huyện Bình Xuyên và Chi cục thuế Thành phố Phúc Yên sẽ tiến hành hợp nhất thành chi cục thuế khu vực Phúc Yên. Vì vậy:

- Các đơn vị thuộc 2 khu vực Bình Xuyên và Phúc Yên: Không nộp tờ khai, không nộp thuế, đăng ký thuế .... để tránh phát sinh lỗi

- Sau khi hợp nhất, các đơn vị cập nhật HTKK mới nhất để lựa chọn đúng cơ quan thuế quản lý để nộp tờ khai.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

[CHÍNH THỨC] Tăng mức giảm trừ gia cảnh cá nhân lên 11 triệu đồng

Ủy ban thường vụ quốc hội có Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 về nâng mức giảm trừ…