Hợp nhất chi cục thuế Phúc Yên và Bình Xuyên

Thông báo Hợp nhất chi cục thuế Phúc Yên và Bình Xuyên

Theo thông báo số 226/CCT-NVQLT ngày 26/02/2020 của Chi cục thuế huyện Bình Xuyên, từ 17h00 ngày 28/02/2020 đến hết 15h00 ngày 01/03/2020, hệ thống thuế của Chi cục thuế huyện Bình Xuyên và Chi cục thuế Thành phố Phúc Yên sẽ tiến hành hợp nhất thành chi cục thuế khu vực Phúc Yên. Vì vậy:

- Các đơn vị thuộc 2 khu vực Bình Xuyên và Phúc Yên: Không nộp tờ khai, không nộp thuế, đăng ký thuế .... để tránh phát sinh lỗi

- Sau khi hợp nhất, các đơn vị cập nhật HTKK mới nhất để lựa chọn đúng cơ quan thuế quản lý để nộp tờ khai.

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá