Hợp đồng thuê khoán - Hợp đồng khoán việc

Chi phí nhân công là một chi phí quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu xây dựng. Các quy định về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này

Chi phí nhân công thuê khoán

Bộ hợp đồng thuê khoán mẫu

Mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công tải tại đây

Mẫu xác nhận hoàn thành công việc giao khoán tải tại đây

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công tải tại đây

Quy định về thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội

Đối với hợp đồng lao động thời hạn từ 3 tháng trở lên

» Phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

» Thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

Đối với hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng

» Từ năm 2018, hợp đồng thời hạn từ 1 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm bắt buộc

» Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% hoặc làm cam kết (*)

(*) Điều kiện làm cam kết 02

- Có MST tại thời điểm chi trả thu nhập

- Thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN

Nhận thu nhập tại nhiều nơi vẫn được phép làm cam kết 02/CK-TNCN

Đó là hướng dẫn tại công văn số 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018

"- Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập bản cam kết tại từng đơn vị chi trả thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng."

Nhận nhiều lần thu nhập từ 2 triệu tại 1 nơi thì chỉ cần làm 01 bản cam kết 02/CN-TNCN

Cũng theo hướng dẫn tại công văn số 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018

"- Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại cùng một tổ chức trả thu nhập ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập một bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng."

Cơ quan thuế không cấp hoá đơn chi phí nhân công nữa

Đó là hướng dẫn tại công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017

"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này..."

Trên đây là một số quy định liên quan đến hợp đồng thuê khoán

Nếu gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Xem thêm các bài viết tại website: dailythuetrongdat.com

Chân thành cảm ơn bạn.


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng