Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

HỒ SƠ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Do quy định khá dài nên Đại lý thuế Trọng Đạt tóm tắt các nội dung và hồ sơ về hoàn thuế TNCN như sau:

1./ Điều kiện hoàn thuế TNCN (Điều 23 TT92/2015/TT-BTC)

- Có số thuế TNCN nộp thừa

- Có mã số thuế tại thời điểm xin hoàn thuế

- Có đề nghị hoàn thuế

2./ Bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế (Khoản 3 Điều 21 TT92/2015/TT-BTC)

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (TT92/2015/TT-BTC) - tải tại đây

- Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN về giảm trừ gia cảnh (TT92/2015/TT-BTC) - tải tại đây

- Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp)

Điền số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” (Cá nhân phải tự tính số thuế TNCN phải nộp dựa trên thu nhập được chi trả trong năm)

3./ Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại đâu

Xem hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN (chính là nơi tự quyết toán thuế TNCN) tại: https://dailythuetrongdat.com/xac-dinh-noi-nhan-ho-so-tu-quyet-toan-thue-tncn

Xem thêm bài viết tại: https://dailythuetrongdat.com/


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng