Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp 2023

Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp 2023

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT VÀ TNDN 2023

1./ Loại thuế được gia hạn

- Thuế giá trị gia tăng cho các kỳ tính thuế:

Kỳ tính thuế Thời hạn nộp thuế
T3/2023 20/10/2023
T4/2023 20/11/2023
T5/2023 20/12/2023
T6/2023 20/12/2023
T7/2023 20/12/2023
T8/2023 20/12/2023
Q1/2023 31/10/2023
Q2/2023 31/12/2023

- Thuế TNDN tạm tính quý 1, 2 năm 2023: Gia hạn 3 tháng

- Hộ, cá nhân kinh doanh: Tiền thuế năm 2023 nộp chậm nhất là 30/12/2023

- Gia hạn nộp tiền thuê đất

Gia hạn 50% tiền thuê đất trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023

- Trường hợp DN hoạt động nhiều lĩnh vực

Nếu DN có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp....

(Chi tiết quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP)

2./ Đối tượng được gia hạn

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kd hoạt động trong một số lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản, sx chế biến thực phẩm, xây dựng....

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kd hoạt động trong một số ngành nghề: Vận tải kho bãi, lưu trú và ăn uống ......

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kd hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

(Lưu ý: - Số lao động đóng BHXH bình quân = Tổng số lao động đóng bhxh từng tháng năm trước liền kề / 12 tháng (nếu hđ dưới 1 năm thì chia cho số tháng hđ)

- Tổng Nguồn vốn trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề. Nếu hoạt động dưới 1 năm thì lấy tại cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ (Lưu ý là Tổng nguồn vốn chứ không phải vốn chủ sở hữu)

- Tổng doanh thu lấy trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề. Nếu hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo Tổng nguồn vốn.)

Ngành nghề quy định tại mục 1,2,3 phải có phát sinh doanh thu năm 2023

(Chi tiết quy định tại Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP)

3./ Trình tự, thủ tục gia hạn

- NNT nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm nhất là 30/09/2023.

Nếu nộp giấy đề nghị gia hạn sau ngày nộp hồ sơ khai thuế thì vẫn được gia hạn cho kỳ tính thuế phát sinh trước ngày nộp giấy đề nghị gia hạn

- Nếu khai bổ sung làm tăng tiền thuế:

+ Hồ sơ khai bổ sung gửi trước khi hết thời hạn nộp thuế: Được gia hạn cả phần khai bổ sung

+ Hồ sơ khai bổ sung gửi sau khi hết thời hạn nộp thuế: Không được gia hạn phần khai bổ sung

- Cơ quan thuế không phải trả lời về việc chấp nhận Giấy đề nghị gia hạn (NNT tự chịu trách nhiệm)

Nếu cơ quan thuế có căn cứ cho rằng việc đề nghị gia hạn không đúng thì có quyền thông báo không chấp nhận việc gia hạn .....

(Chi tiết quy định tại Điều 5 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP)

Hiện tại HTKK phiên bản 5.0.6 đã cập nhật Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ số 12/2023/NĐ-CP)

Xem toàn bộ Nghị định 12/2023/NĐ-CP tại: https://dailythuetrongdat.com/nghi-dinh-so-12-2023-nd-cp-ve-viec-gia-han-nop-thue-nam-2023 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng