Đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG HĐĐT KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Theo Quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hoá đơn điện tử, nhóm 8 đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gồm:

- Trung tâm thương mại

- Siêu thị

- Bán lẻ hàng tiêu dùng

- Ăn uống

- Nhà hàng

- Khách sạn

- Bán lẻ thuốc tân dược

- Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác

Trong tương lai, sẽ mở rộng việc xuất hoá đơn ra toàn bộ nền kinh tế: Đã bán hàng là phải xuất hóa đơn, đã lắp máy tính tiền là phải kết nối

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-78-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-477966.aspx 

https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/454c0768-0d7b-404f-8c37-eae7d9f466e3 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng