Điều kiện giảm thuế GTGT năm 2021 (NĐ92/2021 và NQ406/NQ-UBTVQH15)

Điều kiện giảm thuế GTGT năm 2021 (NĐ92/2021 và NQ406/NQ-UBTVQH15)

Theo khoản 2 điều 1 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP:

2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.....

Như vậy, để được giảm thuế TNDN 30% năm 2021 doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện:

1./ Doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng

2./ Doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 (tiêu chí doanh thu giảm so với năm 2019 không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập năm 2020, 2021)

Xem thêm tại: https://dailythuetrongdat.com/ 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết với sàn TMĐT