Điểm mới Nghị định 41/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT còn 8%

Điểm mới Nghị định 41/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT còn 8%

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP VỀ GIẢM THUẾ GTGT CÒN 8%

1. Không phải xuất riêng hoá đơn nếu được giảm thuế 8%

Điều 2 Nghị định 41 sửa hoàn toàn khoản 4 điều 1 nghị định 15/2022 (khoản 4 điều 1 NĐ15 quy định phải xuất riêng hoá đơn) thì giờ được xuất chung hoá đơn và phải ghi rõ thuế suất từng loại hàng

"4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này."

2. Nếu trước đây đã xuất chung hoá đơn thì không phải điều chỉnh lại

Nếu trước đây đã làm theo điều 2 nghị định này (điều 2 nghị định 41), tức là đã xuất chung 1 hoá đơn nhưng ghi rõ thuế suất từng mặt hàng, thì vẫn được giảm thuế và ko phải điều chỉnh lại

"Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn."

Xem toàn văn Nghị định 41: https://dailythuetrongdat.com/nghi-dinh-41-2022-nd-cp-ve-xuat-hoa-don-giam-thue-8 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận

Khai thuế thu nhập cá nhân khi chia cổ tức, lợi nhuận