DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI HƯNG YÊN

Đại lý thuế Trọng Đạt hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108369755 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, hoạt động đại lý thuế theo Giấy phép hành nghề đại lý thuế số: 79640/XN-CT-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội cấp.

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đại lý thuế Trọng Đạt cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói, bao gồm tất cả các tờ khai quyết toán kèm theo như đề cập dưới đây:

1./ Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính bắt buộc phải nộp trước khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu không nộp báo cáo tài chính thì hệ thống không cho nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các loại báo cáo trong báo cáo tài chính phải nộp:

a./ Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC (doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ)

- Bảng cân đối kế toán (Hay còn gọi là báo cáo tình hình tài chính)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Bảng cân đối tài khoản

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Riêng báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bắt buộc (không bắt buộc thì không nên nộp, vì sau này dễ bị thuế hỏi tại sao lệch giữa luồng tiền này với báo cáo kia, dù việc lệch đó không sai nhưng mất công giải trình)

b./ Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC (doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp nhỏ tự nguyện áp dụng)

- Bảng cân đối kế toán (Hay còn gọi là báo cáo tình hình tài chính)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tư 200 không yêu cầu nộp bảng cân đối tài khoản.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh gì vẫn phải nộp báo cáo tài chính nếu không sẽ bị phạt.

2./ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là báo cáo về lãi/lỗ trong năm, các khoản chi phí hợp lệ và không hợp lệ, số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc số lỗ được chuyển của năm đó.

Hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh gì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3./ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nếu có phát sinh chi trả thu nhập (tức là có phát sinh tiền lương, tiền công, kể cả tiền công khoán) thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (không phải năm tài chính nhé, lưu ý nếu năm tài chính lệch) 

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN | Thuế & Kế toán

Quy định về hoàn thuế nộp thừa NSNN. Khi nào được hoàn số thuế nộp thừa ngân sách nhà nước?