Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Đại lý thuế Trọng Đạt (MST: 0108369755) được Cục thuế Hà Nội cấp giấy phép Đại Lý Thuế số 79640/CT-TTHT ngày 03/12/2018 theo Luật Quản lý thuế. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra thuế với kết quả tốt, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải trình kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp như sau:

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đại lý thuế Trọng Đạt cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính trọn gói, bao gồm tất cả các tờ khai quyết toán kèm theo như đề cập dưới đây:

1./ Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính bắt buộc phải nộp trước khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu không nộp báo cáo tài chính thì hệ thống không cho nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các loại báo cáo trong báo cáo tài chính phải nộp:

a./ Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC (doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ)

- Bảng cân đối kế toán (Hay còn gọi là báo cáo tình hình tài chính)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Bảng cân đối tài khoản

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Riêng báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bắt buộc (không bắt buộc thì không nên nộp, vì sau này dễ bị thuế hỏi tại sao lệch giữa luồng tiền này với báo cáo kia, dù việc lệch đó không sai nhưng mất công giải trình)

b./ Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC (doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp nhỏ tự nguyện áp dụng)

- Bảng cân đối kế toán (Hay còn gọi là báo cáo tình hình tài chính)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tư 200 không yêu cầu nộp bảng cân đối tài khoản.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh gì vẫn phải nộp báo cáo tài chính nếu không sẽ bị phạt.

2./ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là báo cáo về lãi/lỗ trong năm, các khoản chi phí hợp lệ và không hợp lệ, số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc số lỗ được chuyển của năm đó.

Hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phát sinh gì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3./ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nếu có phát sinh chi trả thu nhập (tức là có phát sinh tiền lương, tiền công, kể cả tiền công khoán) thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hạn nộp: 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (không phải năm tài chính nhé, lưu ý nếu năm tài chính lệch) 


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm

Báo cáo vay nước ngoài dưới dạng nhập khẩu hàng trả chậm