Cục thuế Hà Nội chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10)

Thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) của Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

[Chính thức] Lùi thời điểm áp dụng hoá đơn điện tử sang 01/07/2022

Chính phủ Ban hàng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hoá đơn điện tử, theo…