Công việc cần thực hiện cuối quý 4/2018

Các công việc kế toán cần làm và giám đốc doanh nghiệp cần nắm được để kiểm soát kế toán. Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2018 (không phát sinh vẫn phải nộp), hạn nộp: 30/01/2019...

BÁO CÁO THUẾ QUÝ 4/2018 VÀ QUYẾT TOÁN NĂM 2018

Các công việc kế toán cần làm và giám đốc doanh nghiệp cần nắm được để kiểm soát kế toán

1./ Các báo cáo thuế quý 4/2018

Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2018 (không phát sinh vẫn phải nộp), hạn nộp: 30/01/2019

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 4/2018 (không sử dụng hoá đơn vẫn phải nộp báo cáo), hạn nộp: 30/01/2019

Tờ khai thuế TNCN quý 4/2018: phát sinh mới phải nộp, không phát sinh không phải nộp, hạn nộp: 30/01/2019

2./ Nộp lệ phí môn bài năm 2019

Môn bài cho trụ sở chính: Vốn điều lệ > 10 tỷ: 3.000.000 VNĐ/năm (Tiểu mục 2862); Vốn điều lệ ≤ 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ/năm (Tiểu mục 2863);Môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000 VNĐ/năm (Tiểu mục 2864)Hạn nộp: 30/01/2019

3./ Tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Đến hết 30/01/2019, doanh nghiệp phải tự ước tính và tạm nộp tối thiểu 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 (phần nộp thiếu sẽ bị tính chậm nộp)

Đến hết 31/03/2019, doanh nghiệp phải nộp 100% số thuế Thu nhập doanh nghiệp của năm 2018 theo tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

4./ Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối tài khoản và Thuyết minh Báo cáo tài chính), hạn nộp: 31/03/2019Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018, hạn nộp: 31/03/2019Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2018, hạn nộp: 31/03/2019Ngay sau mùa quyết toán năm 2018 (kết thúc ngày 31/03/2019) sẽ là báo cáo thuế quý I/2019, đúng là combo từ tháng 1 ==> tháng 4 đúng không các bạn!

Các bạn lưu ý để nộp báo cáo thuế đầy đủ và đúng hạn nhé! Chúc các bạn mùa quyết toán thành công!


(*) Tại thời điểm bạn đọc bài viết này, các quy định có thể đã được sửa đổi, bổ sung hoặc có cách hiểu khác. Bạn vui lòng cập nhật và đối chiếu với quy định hiện hành mới nhất. Bài viết mang tính chất tham khảo, không mang tính hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nào.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo cập nhật về thuế; kế toán, kiểm toán; bảo hiểm; doanh nghiệp

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng

Một số quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng